Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin
 
Cám ơn quý khách đã truy cập vào website www.shopmaxi.net, chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những 
 
thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết 
 
mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.
 
Chính sách bảo mật sẽ giải thích cách chúng tôi tiếp nhận, sử dụng và ( trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá 
 
nhân của bạn. Chích sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của khách 
 
hàng. Cuối cùng, chính sách bảo mật sẽ giải thích quyền lựa chon của quý khách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ 
 
thông tin cá nhân của mình.
 
Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quang trọng với chung tôi. Vì vậy, 
 
chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quang đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo 
 
mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.
 
1. Mục đíchvà phạm vi thu thập thông tin cá nhân:
 
Chúng tôi sẽ thu thập nhiều thông tin khác nhau của quý khách khi bạn muốn đặt hàng trên website.
 
Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của bạn cho quá trình mua hàng và cho những thông báo sau này, để 
 
cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không giới hạn thông tin cá nhân, danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa 
 
chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán.
 
Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu 
 
thông qua website và theo yêu cầu của bạn. Hơn nữa chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của 
 
bạn: Xác minh và thực hiện yêu cầu giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ website, cải thiện bố cụ và nội 
 
dung trang website và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng, nhận diện khách hàng vào website. Nghiên cứu nhân 
 
khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ, nếu bạn không có dấu hiệu từ chối. Nếu quý khách 
 
không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất kỳ lúc nào.
 
Chúng tối có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn ( ví dụ dịch vụ chuyển phát nhanh).
 
Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các đại lý mạng lưới quốc tế của chúng tôi. Quý khách chỉ đưa 
 
cho chúng tôi hoặc đại lý hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng 
 
tôi nếu có thay đổi. Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không 
 
công khai trực tiếp được. Tuy nhiên quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên website. 
 
Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết 
 
email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn. Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không 
 
được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây 
 
là không phải lỗi của chúng tôi.
 
2.Phạm vi sử dụng thông tin
 
Những thông tin thu thập trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
 
Giao hàng quý khách đã mua tai  www.shopmaxi.net
 
Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 
Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.
 
Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website của chúng tôi theo yêu cầu của quý khách.
 
Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, xác nhận và 
 
thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách, kiểm tra dữ liệu tải từ 
 
trang website của chúng tôi, cải thiện giao diện và hoặc nội dung của các mục trên trang website và tùy chỉnh để dễ 
 
dàng hơn khi sử dụng. nhận diện khách đến thăm trang website; nghiên cứu về nhân khẩu học của người sủ dụng, 
 
gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm 
 
và dịch vụ, với điều kiện quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.
 
Chúng tôi có thể chia sẽ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng 
 
tối để có thể giao hàng cho quý khách
 
Khi quý khách đăng ký làm thành viên trên trang website  www.shopmaxi.net chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá 
 
nhân của quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/ tiếp thị/ Quý khoác có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc 
 
nào bằng cách sủ dụng chức năng hủy đăng ký trong thông báo quảng cáo  www.shopmaxi.net sẽ nổ lực để đảm 
 
bảo rằng các nhân viên, tư vấn hoặc bên thứ ba nào duoc958 đề cập ở trên có liên quang đến việc thu thập và xử lý 
 
thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấy hiểu chính sách bảo mật này.
 
3/ Thời gian lưu trữ thông tin
 
www.shopmaxi.net sẽ lưu trữ các thông tin do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá 
 
trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu nhập hoặc khi khách hàn có yêu 
 
cầu hủy các thông tin đã cung cấp
 
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân cá nhân khách hàng
 
www.shopmaxi.net sẽ không chia sẽ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các dịch vụ 
 
chuyển phát nhanh, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Trong một 
 
vào trường hợp đặc biệt, www.shopmaxi.net có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân , ví dụ như khi có căn cứ 
 
cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để năng chặn các mối đe doạn về tính mạng và sức khỏe, hay cho mực đích 
 
thực thi pháp luật. www.shopmaxi.net cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo mật và các nguyên tắc bảo mật Quốc gia